Receita Cazêra Minêra

Môi Di Repôi Nu Ái I Ói

IGRIDIENTI

05 denti di ái
03 cuié di ói
01 cabêssa de repôi
01 cuié di mastomati
Sá agôsto

MODI FAZÊ

Casca o ái, pica o ái e socu ái cum sá
Quenta o ái na cassarola
Foga o ái socado no ói quenti
Pica o repôi beemm fininn
Foga o repôi no ói quenti junto cum o ái fogado
Põi a mastumati i mexi cum cuiédipau pra fazê o môi

SIRVA CUM RÔIS E MELETE